Certifikáty

1. České certifikáty

Výrobek RAINBOW e2 byl testován a zkoušen podle českých zákonů a předpisů. Způsobilost k provozu výrobku RAINBOW v České republice vydaly následující instituce :

Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 7 vydal:

 • A.PROTOKOL O ZKOUŠCE čistícího systému RAINBOW model E2 ze dne 12.1.2004 v konfiguraci:
 • vysavač RAINBOW model E2 typ 23S
 • čistička vzduchu RAINBOW model E2 typ 23S
 • elektrický kartáč model PN-1 RAINBOW model E2
 • elektrický kartáč model RM-23 RAINBOW model E2
 • přídavné zařízení AQUAMATE III model AM-23 RAINBOW model E2
 • Výrobek byl zkoušen podle ČSN ISO 3744:96, NV 9/2002 Sb.B.CERTIFIKÁT č.1040182, výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č. 305088-01-01 ze dne 22.01.2004, který potvrzuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády. Certifikát byl použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Zdravotní ústav

Dovozce R spol. s r.o., Na Třebešíně 3158/11, 130 Praha 3 Strašnice, IČO 45315914, registrovaný u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 8180 vydal:

 • UJIŠTĚNÍ o vydání Prohlášení o shodě ze dne 26.6.2007, kde ujišťuje distributora pana Zbyňka Dražila, Na Červeném vrchu 3055, 415 01 Teplice, IČO 47527439, že na dovážený výrobek Čistící systém RAINBOW Model E2, typ 23S vydal Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změne a doplnění některých zákonů. Originál Prohlášení o shodě je uložen u výše uvedeného dovozce.
 • UJIŠTĚNÍ o vydání Prohlášení o shodě ze dne 26.6.2007, kde ujišťuje distributora pana Zbyňka Dražila, Na Červeném vrchu 3055, 415 01 Teplice, že na dovážený výrobek Elektrický kartáč e SERIE typ PN-1 vydal Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změne a doplnění některých zákonů. Originál Prohlášení o shodě je uložen u výše uvedeného dovozce.
 • UJIŠTĚNÍ o vydání Prohlášení o shodě ze dne 26.6.2007, kde ujišťuje distributora pana Zbyňka Dražila, Na Červeném vrchu 3055, 415 01 Teplice, že na dovážený výrobek Elektrický kartáč typ RM-23 vydal Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změne a doplnění některých zákonů. Originál Prohlášení o shodě je uložen u výše uvedeného dovozce.
 • UJIŠTĚNÍ o vydání Prohlášení o shodě ze dne 26.6.2007, kde ujišťuje distributora pana Zbyňka Dražila, Na Červeném vrchu 3055, 415 01 Teplice, že na dovážený výrobek Aromatizer typ AP-1 vydal Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změne a doplnění některých zákonů. Originál Prohlášení o shodě je uložen u výše uvedeného dovozce.
 • UJIŠTĚNÍ o vydání Prohlášení o shodě ze dne 26.6.2007, kde ujišťuje distributora pana Zbyňka Dražila, Na Červeném vrchu 3055, 415 01 Teplice, že na dovážený výrobek Přídavné zařízení AQUAMATE III k RAINBOW e2 typ AM-23 vydal Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změne a doplnění některých zákonů. Originál Prohlášení o shodě je uložen u výše uvedeného dovozce.

2. Americké certifikáty

ISO - International Organization for Standardization

Certifikat ISO 9001Mezinárodní organizace pro standardizaci je celosvětová federace pro národní standardy 140 zemí. Jejím posláním je propagovat a podporovat vývoj a rozvoj standardizace v aktivitách obchodních operací. Standardy ISO 9000 byly vyvinuty a zaměřeny ke sledování kvality systémových procesů v obchodě. Zaměření na jednotlivé komponenty systémů a procesů má za cíl ověření a ujištění se o kvalitě produktů a služeb jednotlivých společností a korporací.

AHAM – Association of Home Appliance Manufacturers

 • Certifikat AHAMAsociace výrobců domácích spotřebičů potvrzuje, že výrobek RAINBOW e2 prošel zkušebními testy a prokázal způsobilost k účinnému omezení vzduchem poletujícího prachu, který značnou měrou přispívá ke zhoršení kvality vzduchu v domácnostech.
 • Clean Air Delivery Rate (CADR) - prokázaný stupeň vyčištění vzduchu předurčuje produkt RAINBOW e2 jako čističku vzduchu.
 • AHAM certifikační pečeť potvrzuje zařazení RAINBOW e2 mezi čističky vzduchu.

CRI – Proč testovat vysavače prachu?

Certifikat CRINezávislé testovací laboratoře hodnotí vysavače prachu podle testovacího programu pro určení kvality vzduchu u jednotlivých typů vysavačů a zjištěné výsledky musejí odpovídat standardům pro koberce a podlahové krytiny (Carpet And Rug Industry Standard) ve třech základních bodech:

 • odstranění špíny
 • omezení množství prachu
 • výsledný vzhled koberce nebo jiné podlahové krytiny

Nálepka CRI IAQ napomáhá kupujícímu k rozpoznání vysavačů, které zaručují shora uvedené požadované vlastnosti, chrání investici vloženou do koberců a minimalizují nepříznivé dopady na kvalitu vzduchu v domácnosti.

ETL SEMKO – Electrical Testing Laboratories

Certifikat ETLTL zobrazená značka pomáhá všem výrobcům od kávy přes chemické výrobky až po hračky dostat jejich produkty na severoamerický trh. Produkt opatřený touto značkou musí splňovat stanovené a nařízené požadavky (standardy) na bezpečnost. ETL značka je legálním ekvivalentem UL a CSA značek používaných ve Spojených státech.
A je to již více jak 100 let, co jsou Elektrické testovací laboratoře Tomáše Edisona vedoucí firmou v oblasti bezpečnosti elektrických spotřebičů.

DSA – Direkt Selling Association

Certifikat DSADSA – Asociace přímého prodeje je národní obchodní asociací firem výrobců, kteří distribuují své produkty a služby formou přímého prodeje zákazníkům. Členy této asociace je více jak 150 amerických významných výrobců a mezi ně patří i společnost REXAIR.

Posláním asociace je hájit, chránit a podporovat efektivitu členských společností a nezávislých obchodních prodejců, kteří reprezentují a zabezpečují marketink, služby a prodej produktů členských společností. To vše za účele dosažení co nejvyšší úrovně v obchodní etice a službách zákazníkům.

Základním kamenem asociací přijatého závazku o etických obchodním praktikách a službách zákazníkům je Code of Etics – Zákoník etiky. Každá členská společnost se zaručuje dodržovat standardy a procedury Zákoníku, což je podmínkou dalšího členství v asociaci. Podrobnosti najdete na adrese www.dsa.org.

Novinky

Speciální nabídka Rainbow Teplice

Speciální nabídka Rainbow Teplice.Repasované přístroje Rainbow D4G a Rainbow e1 s 20% slevou.S obsluhou přístroje Rainbow vás samozřejmč seznámíme a zaškolíme. Na tyto přístroje vám poskytneme 2 roky záruku.

Více zde

26. 8. 2010

Spuštění nových stránek

Vážení zákazníci, spustili jsme pro Vás nové stránky. Díky našemu eshopu máte možnost objednávat příslušenství a náhradní díly z našeho katalogu přímo z pohodlí vašeho domova.

Více zde

17. 7. 2013