Záruční podmínky (všeobecně)

Výhradní dovozce výrobků RAINBOW do České republiky, společnost R spol. s r.o., garantuje, že vlastnosti a technické parametry dodaného výrobku odpovídají obchodně technické dokumentaci výrobce. Současně společnost R spol. s r.o poskytuje prostřednictvím autorizovaných distributorů výrobků RAINBOW záruku na bezchybnou funkci výrobku po dobu 48 měsíců. Je-li kupujícím subjekt považovaný podle platných právních předpisů za spotřebitele, představuje prvních 24 měsíců z doby 48 měsíců zákonnou záruku a následujících 24 měsíců záruční dobu prodlouženou.

Záruční doba začíná běžet dnem dodání výrobku, resp. převzetím výrobku kupujícím. Nároky ze záruky je možné uplatnit pouze v případě, že kupující umožní prodávajícímu, resp. jeho zástupcům provedení prvních dvou bezplatných garančních prohlídek a dále, že kupující bude provádět běžnou uživatelskou údržbu výrobku podle pokynů, uvedených v návodu k použití. Odstranění případné závady provede prodávající, u něhož byl výrobek zakoupen, formou opravy, případně výměnou vadného dílu (případně výrobku, stanoví-li právní předpisy povinnost výměny celého výrobku) za bezvadný. V případě prodloužené záruky nárok na výměnu vadného dílu vznikne pouze tehdy, jestliže se podle písemného vyjádření autorizovaného servisu bude jednat o závadu neodstranitelnou. Zákonná i prodloužená záruka se vztahují pouze na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, které se projevily v průběhu záruční doby - nevztahují se např. na mechanická poškození zaviněná kupujícím nebo nesprávným používáním nebo nesprávnou základní údržbou výrobku.

Kupující je povinen uplatňovat případné vady výrobku (provést reklamaci) písemným oznámením o zjištěných vadách výrobku, zaslaným prodávajícímu, uvedenému v Záruční a servisní knížce. Při každé reklamaci je kupující povinen předložit Záruční a servisní knížku, v opačném případě bude tato reklamace považována za mimozáruční. V případě ztráty Záruční knížky si kupující může vyžádat zhotovení kopie za poplatek 500.- Kč.

Záruka se nevztahuje na papírové přepravní obaly výrobku. Pokud kupující oznámí vadu výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, uplynula záruční doba, závada byla nahlášena omylem apod.), může prodávající, resp. autorizovaný servis prodávajícího požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené vady kupujícím v plné výši. Kalkulace servisního zásahu bude vycházet z aktuálních platných cen servisních služeb v místě a době uplatnění reklamace u prodávajícího.

Novinky

Speciální nabídka Rainbow Teplice

Speciální nabídka Rainbow Teplice.Repasované přístroje Rainbow D4G a Rainbow e1 s 20% slevou.S obsluhou přístroje Rainbow vás samozřejmč seznámíme a zaškolíme. Na tyto přístroje vám poskytneme 2 roky záruku.

Více zde

26. 8. 2010

Spuštění nových stránek

Vážení zákazníci, spustili jsme pro Vás nové stránky. Díky našemu eshopu máte možnost objednávat příslušenství a náhradní díly z našeho katalogu přímo z pohodlí vašeho domova.

Více zde

17. 7. 2013